Archiv Září, 2018

Žáci 1.A a 9. A navštívili pražskou ZOO

V pondělí 24. 9. 2018 navštívili žáci 1. A spolu se žáky 9. A pražskou zoologickou zahradu. Každý deváťák se staral o svého prvňáčka, pomohl mu s oblékáním reflexní vesty a povídal si s ním. Děti viděly lachtany, tučňáky, dravé ptáky, gorily, gepardy, želvy, lvy a další zvířata. Malou dešťovou přeháňku jsme využili ke svačině a nákupu dalších dobrot. Svou dovednost si děti vyzkoušely na různých prolézačkách a herních prvcích. Celé dopoledne vládla příjemná pohoda. Určitě podobnou akci rádi zopakujeme.

Jitka Čalová a Pavlína Poletínová, třídní učitelky 1.A a 9.A

Zasadili jsme lípu Líbu

Když jsme se dozvěděli, že s panem Počarovským, radním pro školství, budeme v rámci projektu „Stromy svobody“ sázet na školní zahradě lípu, která nám bude připomínat 100. výročí vzniku republiky, začali jsme přemýšlet o tom, jaké našemu novému stromu na zahradě, naší lípě, dáme jméno. Nejvíce o tom přemýšlela třída 5.C se svou paní učitelkou Barborou Jandovou a o tom, jak přemýšlení probíhalo, je možné dočíst se níže. Několik dětí ze školní družiny vyfotografovalo lípy – národní stromy – v Praze 10, abychom se podívali, jak naše lípa může po letech jako vzrostlý strom  vypadat. V den sázení zazpívaly děti z družiny naší lípě písničku na uvítanou – samozřejmě to byla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku.

Proč se naše lípa jmenuje Líba

„Republika je tu chvíli, lidé už tu byli“ – projektový den

Dne 18. 9. proběhl na zahradě naší školy projektový den zaměřený na archeologii a antropologii, kterého se zúčastnili žáci čtvrtých, pátých a devátých ročníků. Během projektového dne měli žáci možnost vyzkoušet si na dvou stanovištích práci archeologa a antropologa při zkušebních odkryvech archeologických nalezišť. Na zbývajících dvou stanovištích se žáci seznámili s materiály, které se používaly od doby kamenné do současnosti, nebo si vyzkoušeli upéct placku z obilí, které si sami nadrtili. Za realizaci projektového dne děkujeme kolegům ze vzdělávacího spolku ArcheoPop, Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, Hrdličkovu muzeu člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Tomáš Pinkr, učitel ZŠ Eden

Adaptační kurz Chocerady

Pondělí, 17. 9. 2018, 13 hod.: Cesta vlakem proběhla klidně včetně přestupu v Čerčanech, což jsme v tak velkém počtu ani nečekali. Následující dvoukilometrová cesta byla pro některé trošku náročnější, prý „neradi chodí“. Ubytovali jsme se a hned začali plnit první úkol, který odstartoval adaptační aktivity. K obědu jsme měli knedlo-zelo-vepřo a těšíme se na odpolední program.

21,30: Je po večerce, máme za sebou první den a těšíme se na den příští. Hráli jsme Rozbal text »

Pyramida

Školní parlament vyslovil koncem loňského školního roku přání, aby se na školní zahradě objevil ještě nějaký další herní prvek a ve spolupráci se školní družinou byla zvolena lezecká pyramida. Ta byla dnes nainstalována a může začít sloužit žákům prvního stupně k jejich pohybovým aktivitám. Jedinou smutnou zprávou tedy je, že žádný další herní prvek už se na naši zahradu nevejde.

Veletrh řemesel

Ve čtvrtek 13. září jsme se s osmáky ze třídy 8. B vydali na letenskou pláň, kde jsme navštívili veletrh řemesel. Ten se již tradičně koná v rámci celonárodní soutěže učňovské mládeže Machři roku. Žáci se seznámili s nabídkou oborů středních odborných škol a učilišť a po zhlédnutí kuchařské show si rovnou některé obory i vyzkoušeli. Dívky si nechaly učesat vlasy, chlapci pracovali se dřevem, zapojili elektrický obvod, vyzkoušeli si jízdu na koni a ti nejodvážnější se popasovali i se soustruhem a svářečkou. Nakonec si většina třídy nechala u lakýrníků udělat stejné smývatelné tetování, které jim bude pěkný zážitek ještě pár dní připomínat.

Kateřina Šimšová, třídní učitelka 8.B

Horský hotel na Černé hoře

Vážení rodiče, níže naleznete dopis od pana radního Mgr. Ondřeje Počarovského:

Dopis rodičům k aktuálnímu vývoji v ŠvP v Horském hotelu

První zvonění

V pátek 7. 9. proběhl již tradiční průvod prvňáčků. V doprovodu žáků devátých a osmých ročníků prošli naši nejmladší celou školou. Na cestu jim znělo „první zvonění“ a hlasitý potlesk všech žáků. Přejeme jim, aby jejich první školní rok, ale i ty další roky byly plné radosti, zábavy a dobrodružství z poznávání nového. Žáci devátých tříd svým nejmladším spolužákům ráno před vyučováním obětavě pomáhají u šatních skříněk a na cestě do jejich tříd. Prosíme rodiče prvňáčků, aby už do šaten nevstupovali, spolehli se na pomoc starších žáků školy, pedagogů a na samostatnost svých dětí.

Kroužek Psaní všemi deseti

První setkání v kroužku psaní všemi deseti se bude konat v pondělí 10. 9. od 14. hodin v počítačové učebně ve druhém patře, číslo dveří č. 74.

 

 

Psani vsemi deseti – klavesnicova gramotnost – info Psani vsemi deseti – prihlaska do krouzku

Physics Oscars

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars! V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!

Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů.