Dne 18. 9. proběhl na zahradě naší školy projektový den zaměřený na archeologii a antropologii, kterého se zúčastnili žáci čtvrtých, pátých a devátých ročníků. Během projektového dne měli žáci možnost vyzkoušet si na dvou stanovištích práci archeologa a antropologa při zkušebních odkryvech archeologických nalezišť. Na zbývajících dvou stanovištích se žáci seznámili s materiály, které se používaly od doby kamenné do současnosti, nebo si vyzkoušeli upéct placku z obilí, které si sami nadrtili. Za realizaci projektového dne děkujeme kolegům ze vzdělávacího spolku ArcheoPop, Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, Hrdličkovu muzeu člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Tomáš Pinkr, učitel ZŠ Eden