Když jsme se dozvěděli, že s panem Počarovským, radním pro školství, budeme v rámci projektu „Stromy svobody“ sázet na školní zahradě lípu, která nám bude připomínat 100. výročí vzniku republiky, začali jsme přemýšlet o tom, jaké našemu novému stromu na zahradě, naší lípě, dáme jméno. Nejvíce o tom přemýšlela třída 5.C se svou paní učitelkou Barborou Jandovou a o tom, jak přemýšlení probíhalo, je možné dočíst se níže. Několik dětí ze školní družiny vyfotografovalo lípy – národní stromy – v Praze 10, abychom se podívali, jak naše lípa může po letech jako vzrostlý strom  vypadat. V den sázení zazpívaly děti z družiny naší lípě písničku na uvítanou – samozřejmě to byla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku.

Proč se naše lípa jmenuje Líba