Projekt Edison, který se v naší škole konal již třikrát, má několik cílů. Mezi ty nejvýznamnější patří poznávání jiných kultur a zdokonalování jazykových dovedností. Studenti z různých států celého světa si pro naše žáky připraví prezentace, ze kterých se děti dozví spoustu zajímavostí o životě v daných zemích. Následuje diskuze, ale třeba také výuka typických tanců a písní. Někteří žáci se mohou zúčastnit miniprojektů, při kterých například zjišťují znalosti cizinců o České republice nebo ve skupinách vytváří plakáty srovnávající Českou republiku s rodnými zeměmi našich hostů. Součástí projektu je „Village Camp“, během kterého žáci navštěvují stánky připravené studenty, poznávají národní zvyky, tradiční jídla atp. Rádi se k tomuto projektu vrátíme, jakmile odezní koronavirové komplikace.