Panenky UNICEF našly své adoptivní třídy

Stalo se již tradicí, že každá třída ZŠ Eden adoptuje jednou za školní rok panenku UNICEF. Adoptovaná panenka se pak stává jakousi patronkou třídy a denně vítá žáky a žákyně při vstupu do třídy. Také letos přinesli parlamentáři na schůzku zprávu, že všechny třídy chtějí v této tradici pokračovat, protože každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Každá třída, která panenku adoptovala, obdržela spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla svoji adoptivní rodinu – v našem případě adoptivní třídu.

Jana Churáčková, ředitelka školy