Ve čtvrtek 6. 12. 2018 proběhlo na Kubánském náměstí vyhodnocení soutěže Úřadu MČ Prahy 10 ” Svět kolem nás a vánoční čas “, kde třída 2.B získala za skupinovou práci krásné Čestné uznání s peněžitým darem a deskovou hrou pro děti.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 2.B