Dotazník – školní jídelna

Školní jídelně, která je samostatnou organizací, záleží na spokojenosti strávníků. Proto máte možnost prostřednictvím dotazníku vyjádřit, jak jste s poskytovanými službami spokojeni. (Protože nejsou v dotazníku zmíněny svačiny, za vedení školy děkuji paní kuchařkám ze školní jídelny za přípravu svačin, které si žáci a pedagogové mohou ve školní jídelně koupit.)

https://www.survio.com/survey/d/zs-eden

Jana Churáčková, ředitelka školy