Ve středu 23. ledna proběhlo v naší škole další setkání v rámci programu “Do první třídy s úsměvem”.  Děti i rodiče budoucích prvňáčků si mohli prohlédnout budovu školy a dokonce i zažít vyučovací hodinu. Dětem se setkání líbilo a my se těšíme na další setkání 27. února opět od 16 hodin. Vše důležité, týkající se zápisu, naleznete pod odkazem Informace – Budoucí prvňáčci.

Marcela Ritterová, učitelka