Archiv 14. března 2019

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční 2. a 3. 4. 2019 od 14 do 18 hodin. Všechny potřebné informace včetně možnosti elektronické rezervace termínu naleznete v sekci Informace – Budoucí prvňáčci. 

Těšíme se na vás!

 

Rodičovská kavárna

Pracovní tým matematiky si vybral na 3. rodičovskou kavárnu téma: Učíme se podle metody prof. Hejného. S metodou přítomné rodiče a vyučující seznámila paní učitelka z 1. B Tereza Jersáková, která v hodinách matematiky pracuje podle této metody.  Seznámili jsme se s klíčovými principy Hejného metody. Poznávali jsme jednotlivá didaktická prostředí (např. Vláčky, Krychlové stavby, Dečky, Dřívka, Krokování, Schody nebo Hady) a učili jsme se s nimi pracovat. Zaujaly nás i pracovní sešity, karty s různou úrovní, a především mnoho krásných pomůcek využívaných při výuce. Rodiče měli spoustu zajímavých dotazů, a tak nám čas věnovaný kavárně velmi rychle utekl. Paní učitelce Jersákové velmi děkujeme za prezentaci metody prof. Hejného.

Za PT matematiky Helena Kofroňová