Zápis do prvních tříd

Děkujeme všem rodičům, kteří k nám přišli se svými dětmi na zápis, za projevenou důvěru. Zájem o přijetí do první třídy i do přípravného ročníku je letos opět větší, než jsou naše možnosti, takže žádosti pečlivě zpracováváme v režimu správního řízení a výsledky  zveřejníme ve druhé polovině měsíce dubna.

Jana Churáčková, ředitelka školy