Archiv 20. května 2019

Jízda zručnosti

Na konci dubna se třetí ročníky opět procvičovaly v dopravní výchově. Pan vychovatel Saidl připravil na zahradě překážky. Děti musely na kole absolvovat slalom, zastavit na místě, aby neshodily kužely, přejet přes hromadu z kartonu a projet osmičku z lan. Zároveň si všichni připomněli, jak by mělo být správně vybavené kolo a jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Po absolvování jízd děti čekal ještě písemný test, na kterém si měly procvičit získané vědomosti.

Jana Hantáková, třídní učitelka 3. C