Archiv 8. července 2019

Poslední zvonění

Chtěli bychom na závěr školního roku poděkovat žákům a žákyním z 9. A, kteří se v září stali našimi patrony a celý rok se o nás se zájmem „starali“. Velký dík za spolupráci patří také třídní paní učitelce Poletínové. Byli jste opravdu „akční“. Pomáhali jste nám zejména v prvních školních dnech, abychom se ve velké neznámé škole neztratili. Chodili jste za námi o přestávkách, zdravili jsme se a srdečně potkávali v prostorách školy. Starším spolužákům se naše společnost líbila, proto často oslovovali paní učitelky „co zas společného budeme dělat?“. Rozbal text »