Chtěli bychom na závěr školního roku poděkovat žákům a žákyním z 9. A, kteří se v září stali našimi patrony a celý rok se o nás se zájmem „starali“. Velký dík za spolupráci patří také třídní paní učitelce Poletínové. Byli jste opravdu „akční“. Pomáhali jste nám zejména v prvních školních dnech, abychom se ve velké neznámé škole neztratili. Chodili jste za námi o přestávkách, zdravili jsme se a srdečně potkávali v prostorách školy. Starším spolužákům se naše společnost líbila, proto často oslovovali paní učitelky „co zas společného budeme dělat?“. Byli jsme společně na výletě v zoo. Uspořádali jsme drakiádu, zapojili se úklidem v okolí školy do projektu „Jsem laskavec“. Navštívili v pololetí  Galerii ocelových figurín, „mazáci“ předali prvňáčkům jejich první vysvědčení a každému přečetli kousek slovního hodnocení. Podíleli jste se na organizaci sportovního dne, učili nás v několika pondělních setkáváních školní tanec. Dokonce jste nás obdarovali hrou, kterou jste sami vyhráli v soutěži. Navázali jsme nová, malá-velká přátelství. Tak jako jste nás vítali „prvním zvoněním“ do školy, my jsme Vás na oplátku doprovodili „posledním zvoněním“ k rozloučení se základní školou. Když budete mít cestu kolem, zastavte se nás pozdravit, rádi Vás uvidíme.

 žáci 1.A a jejich třídní učitelka