Archiv Srpen, 2019

Týmová sborovna

Na výjezdu pedagogů školy, tzv. týmové sborovně ve Strnadovském Mlýně 26. a 27. 8. 2019, jsme se učili pracovat s agresí, vzájemně se obohacovali svými zkušenostmi, představili si zajímavé nové pomůcky a intenzivně jsme se připravovali na nový školní rok. Žáky 2. – 9. tříd přivítáme na slavnostním zahájení před školou 2. 9. 2019 v 7,55 hod., naše prvňáčky a děti z přípravné třídy s rodiči v 8,15 hod. Těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Klub mladých diváků

Také v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se vstupenku nabídnout někomu jinému za cenu 110 Kč. Na představení se žáci dopravují sami, v divadle vykonávají dozor učitelky českého jazyka.

Pavlína Poletínová, vedoucí KMD