Na výjezdu pedagogů školy, tzv. týmové sborovně ve Strnadovském Mlýně 26. a 27. 8. 2019, jsme se učili pracovat s agresí, vzájemně se obohacovali svými zkušenostmi, představili si zajímavé nové pomůcky a intenzivně jsme se připravovali na nový školní rok. Žáky 2. – 9. tříd přivítáme na slavnostním zahájení před školou 2. 9. 2019 v 7,55 hod., naše prvňáčky a děti z přípravné třídy s rodiči v 8,15 hod. Těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy