– 2019 – Září

V úterý 24. 9. 2019 se na školním hřišti konal "Dvojboj". Šlo o společnou akci prvňáčků a předškoláčků z MŠ Vladivostocká. Děti ve dvojicích nebo ve trojicích plnily nejrůznější sportovní disciplíny na stanovištích, která pro ně připravili žáci 9. tříd. Společně si tak užili krásné dopoledne, při kterém se seznámili, vzájemně si pomáhali a zasportovali …

ČTI VÍCE Dvojboj

Ve středu 25. 9. se uskutečnilo obvodní kolo v přespolním běhu v lesoparku Hostivař. Mladší a starší žáci po výborném výkonu zvítězili, a tím si zajistili postup na finále Prahy. Přejeme úspěšné finále! Naše mladší a starší žákyně se obvodního kola v přespolním běhu zúčastnily v pátek. Mladší žákyně …

ČTI VÍCE Přespolní běh

Dne 18. 9. 2019 se vybraní žáci ZŠ Eden zúčastnili školního fotbalgolfového mistrovství České republiky v Pavlíkově. Podle počtu škol, které na turnaj přijely, lze soudit, že je tento sport teprve v počátcích, nicméně z historických záznamů už nikdo nevymaže týmové úspěchy, kterých naše "fotbalgolfistky" a naši "fotbalgolfisti" dosáhli. V kategorii starších chlapců jsme obsadili …

ČTI VÍCE Mistři ČR!

Děkuji všem kolegyním a kolegovi jménem svým a předpokládám, že i jménem dětí šestých tříd a jejich rodičů, za přípravu a realizaci programu adaptačního kurzu. Přeji všem šestým třídám, aby se jim dobře spolupracovalo celé zbývající čtyři roky školní docházky. Startu této spolupráce jsem se mohla účastnit a považuji jej za zdařilý.

Jana Churáčková, ředitelka školy

ČTI VÍCE Adaptační kurz šestých tříd

Dne 11. 9. 2019 jsme ve Fotbal Parku Praha absolvovali přípravný trénink v poměrně neznámé "disciplíně", kterou je fotbalgolf. Čekalo nás hřiště s osmnácti jamkami, které mělo prověřit naši kopací techniku, schopnost koncentrace a také schopnost sebeovládání (pár krát jsem měl chuť poslat míč spíš daleko do lesa než do jamky). Každopádně můžu říct, že …

ČTI VÍCE Fotbalgolf

Celostátní kampaň Celé Česko čte dětem bude na naší škole opět v plném proudu. Žáci pátých a čtvrtých tříd se znovu chystají předčítat našim prvňáčkům, dětem z přípravné třídy Žabiček a nevynechají ani předškoláky z MŠ Vladivostocká.  Nejen naši žáci a učitelé, ale také dobrovolníci z Vašich řad se mohou zapojit a předčítat pravidelně našim …

ČTI VÍCE Budeme číst dětem

Ve škole samozřejmě zvoní už od pondělí, ale zvonění dnes, v pátek 6. září, bylo jiné - dlouhé a slavnostní. Naši prvňáčkové a děti z přípravné třídy (Žabičky) totiž procházeli chodbami školy, doprovázeni svými patrony z 9.A, 9.B a 8.A. Žáci všech ostatních tříd a učitelé vytvořili špalír, kterým nejmladší žáci prošli. Přejeme všem novým …

ČTI VÍCE První zvonění

Školní rok nám sotva začal, ale my už pilně pracujeme. Dokud nám počasí přeje, musíme toho využít. 6.A a 6.C s panem učitelem Pinkrem a paní učitelkou Kolářovou (Kubovou) dnes společně na školní zahradě hledali předměty, které mají tvar kvádru, krychle, koule, jehlanu a podobně. Některé úlovky byly opravdu zajímavé.

ČTI VÍCE Učíme se venku

V rámci kampaně UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ byla třídám nabídnuta možnost adoptovat jedinečné panenky, z nichž každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Pokud se třída rozhodne, že panenku adoptuje, vybere …

ČTI VÍCE Adopce panenek

V termínu od 2.9. do 19.9.2019 se v naší škole koná projekt Lezení do škol, pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Mnoho žáků bude mít možnost zúčastnit se také ukázkové hodiny na stěně pod vedením trenérů …

ČTI VÍCE Projekt Lezení do škol

Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu. Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s …

ČTI VÍCE Nenech to být

V pondělí 2. 9. 2019 jsme těsně před osmou hodinou ranní zahájili slavnostně  školní rok 2019/2020. Patron školy Vladimír Šmicer popřál našim žákům hodně spokojenosti při školní práci, Jan Novák hodně úspěchů. Ředitelka školy Jana Churáčková sdělila, že v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce se budou všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů podílet …

ČTI VÍCE Zahájení školního roku

Back to top