V pondělí 2. 9. 2019 jsme těsně před osmou hodinou ranní zahájili slavnostně  školní rok 2019/2020. Patron školy Vladimír Šmicer popřál našim žákům hodně spokojenosti při školní práci, Jan Novák hodně úspěchů. Ředitelka školy Jana Churáčková sdělila, že v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce se budou všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů podílet na vzniku dokumentárního filmu Mozaika Sametu, který bude mít slavnostní premiéru 14. 11. 2019 ve Strašnickém divadle. Přejeme všem našim žákyním a žákům, aby byli se svou prací ve školním roce spokojeni!