– 2019 – Září – 03

Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu. Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s …

ČTI VÍCE Nenech to být

Back to top