Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu. Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno. Pokud chcete poradit, upozornit nás na nějaké potíže, klikněte prosím na odkaz pod článkem, v nabídce zvolte rodič nebo student, zadejte název naší školy a pokračujte. Poté popíšete svůj problém. Tato informace se dostane prostřednictvím systému k pověřeným osobám ve škole ( metodik prevence, školní psycholog). Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu a k jeho neustálému zlepšování.

Barbara Hůlová, metodik prevence

www.nntb.cz/s/70423fa

Letáček 1