Archiv 4. září 2019

Adopce panenek

V rámci kampaně UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ byla třídám nabídnuta možnost adoptovat jedinečné panenky, z nichž každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Pokud se třída rozhodne, že panenku adoptuje, vybere si z nabízených panenek a pošle tvůrci panenky poděkování za zhotovení panenky spolu se zprávou, že tato panenka už našla „svoji rodinu“. Panenka se pak stane patronkou třídy.  Děkujeme rodičům našich žáků za finanční příspěvek na panenky, které budou k vidění nad vstupy do  jednotlivých tříd, které se pro adopci rozhodnou.

Projekt Lezení do škol

V termínu od 2.9. do 19.9.2019 se v naší škole koná projekt Lezení do škol, pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Mnoho žáků bude mít možnost zúčastnit se také ukázkové hodiny na stěně pod vedením trenérů Českého sportovního lezení. Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 10.