V rámci kampaně UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ byla třídám nabídnuta možnost adoptovat jedinečné panenky, z nichž každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Pokud se třída rozhodne, že panenku adoptuje, vybere si z nabízených panenek a pošle tvůrci panenky poděkování za zhotovení panenky spolu se zprávou, že tato panenka už našla “svoji rodinu”. Panenka se pak stane patronkou třídy.  Děkujeme rodičům našich žáků za finanční příspěvek na panenky, které budou k vidění nad vstupy do  jednotlivých tříd, které se pro adopci rozhodnou.