Školní rok nám sotva začal, ale my už pilně pracujeme. Dokud nám počasí přeje, musíme toho využít. 6.A a 6.C s panem učitelem Pinkrem a paní učitelkou Kolářovou (Kubovou) dnes společně na školní zahradě hledali předměty, které mají tvar kvádru, krychle, koule, jehlanu a podobně. Některé úlovky byly opravdu zajímavé.