Ve škole samozřejmě zvoní už od pondělí, ale zvonění dnes, v pátek 6. září, bylo jiné – dlouhé a slavnostní. Naši prvňáčkové a děti z přípravné třídy (Žabičky) totiž procházeli chodbami školy, doprovázeni svými patrony z 9.A, 9.B a 8.A. Žáci všech ostatních tříd a učitelé vytvořili špalír, kterým nejmladší žáci prošli. Přejeme všem novým žáčkům, aby se jim ve škole dařilo!

Jana Churáčková, ředitelka školy