Děkuji všem kolegyním a kolegovi jménem svým a předpokládám, že i jménem dětí šestých tříd a jejich rodičů, za přípravu a realizaci programu adaptačního kurzu. Přeji všem šestým třídám, aby se jim dobře spolupracovalo celé zbývající čtyři roky školní docházky. Startu této spolupráce jsem se mohla účastnit a považuji jej za zdařilý.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Středa, 18. 9. 2019, 8,45 hod.: Celých 90% účastníků adaptačního kurzu noční hru zvládlo! Překonali obavy, vydali se samostatně do tmy, sledovali značenou trasu, kde našli poklad – svou třídní učitelku/svého třídního učitele. Zapálili si svou malou svíčku od velké učitelské, a když se všichni ze třídy sešli, pokračovali společně do cíle. V noci jsme už usoudili, že přímotopy využijeme, ale teď ráno už zase svítí sluníčko a třeba bude i hřát. Čeká nás poslední blok aktivit, volby do školního parlamentu, batůžky vzájemných přání na cestu a hodnocení kurzu. Po obědě budeme vyhlížet autobus, předpokládaný příjezd ke škole je v 14, 30, ale my míníme a D1 mění…

Úterý, 17. 9., 18,10 hod.: Naše prosby byly vyslyšeny a odpoledne svítilo sluníčko! Třídní trička se sušila, ale polední klid jsme strávili v chatkách, protože došlo k porušení dohodnutých pravidel. Snad to byl poslední mráček nad naším kurzem. Po poledním klidu jsme hráli kooperativní hry a vypravili se na výlet, abychom prozkoumali blízké okolí našeho pobytu. A teď? Teď právě večeříme a čekáme,  zda po setmění skutečně bude příležitost prokázat svou odvahu. Zítra dokončíme plánovaný program a po obědě odjíždíme ke škole.

Úterý, 17. 9. 2019, 9,15 hod.: Noc byla chladná, ale do chatiček nám chlad naštěstí nevlezl, takže jsme ani nemuseli topit. Kolem čtvrté hodiny ranní pršelo a my teď doufáme, že to byl poslední déšť, protože ten by nám zhatil bohaté plány na dnešní program. Po snídani jsme se opět pokusili o úklid chatiček (pro některé neskutečná dřina…) a teď už opět pracujeme: vytváříme pravidla třídy, chystáme  koncertní vystoupení s bobotubes, budeme si dělat si třídní trička. Po obědě máme v plánu společnou vycházku a po svačině další aktivity, prostřednictvím kterých se pokusíme ze tříd vytvářet společenství na následující společně strávená léta. A večer? Mluví se o stezce odvahy…

Pondělí, 16. 9., 19,20 hod. : Den už se pomalu chýlí ke konci, ale nás ještě čekají další poznávací aktivity, horké křeslo pro třídní učitelku/třídního učitele  a společná třídní stavba z kostek. Pak už večerka s představou zítřejšího bohatého programu. Vážení rodiče, děkujeme, že jste nás vyslyšeli a nedali svým dětem s sebou mobilní telefony. Žáci, kteří si s sebou telefon z různých důvodů přivezli, byli vyzváni, aby si jej u mě uschovali – doufáme, že telefon nikdo nezatajil, protože to už bychom vnímali jako problém.  Vzali jsme s sebou “opravdové” nástěnné hodiny, které jsou umístěny na domluveném místě, a podle nich se umíme orientovat i bez telefonu. Počasí je i nadále příznivé.

Pondělí, 16. 9. 2019 10,45 hod.: Dojeli jsme dobře, už v 9,45 jsme byli na místě. Ubytovali jsme se v chatičkách, teď povlékáme postele a chystáme se na první blok aktivit. Přejte nám, aby hezké počasí, jaké tu máme, vydrželo až do našeho středečního odjezdu. Další zprávy očekávejte v podvečer.

Jana Churáčková