V minulých dnech proběhlo na naší škole měření hladiny intenzity zvuku. Měření prováděli žáci našich devátých tříd a následně výsledky i zpracovali. Oproti minulému roku se toho u nás moc nezměnilo a výsledky jsou téměř stejné. Průměrná hladina intenzity zvuku ve třídách během hodiny je 65,5 dB, během přestávky je to 80,71 dB. Na chodbách je během vyučovacích hodin hladina zvuku 60,5 dB a o přestávkách 80,73 dB. Pro představu šum listí vydává 20 dB dB a motorka 80 dB.

měření hladiny intenzity zvuku

Tereza Kolářová, učitelka fyziky