Vzhledem k opakujícím se problémům v “zálivu” před školou, kde  dochází někdy i k ohrožení chodců – dětí, připomínáme pravidla provozu v obytné zóně a žádáme řidiče o jejich dodržování:

 

 

Provoz v obytné a pěší zóně