Děkujeme všem rodičům a kolegyním, kteří navštívili naši první edukavárnu v letošním školním roce. Povídali jsme si o testování – o jeho smyslu, kladech a záporech, o sytému testování v naší škole a o práci s výsledky. Od jedné maminky jsme se dozvěděli o tom, že se testují už i děti v mateřských školkách. Tématem našich rozhovorů byla i práce na projektu Mozaika Sametu – některé z pamětnic na vzrušenou dobu před téměř třiceti lety vzpomínaly a jedna kolegyně s velkou úctou hovořila o bývalé ředitelce školy paní Jarmile Králové.

Daniel Abrhám, Jana Churáčková, Martina Černá a Barbara Hůlová