V úterý 15. 10. proběhla v 9.B hodina chemie v angličtině, o kterou si žáci sami řekli. Byla to výzva jak pro vyučujícího, tak pro žáky. Žáci ani učitel během hodiny nesměli mluvit jinak než anglicky, což se ne vždy povedlo (jak žákům, tak vyučujícímu). Cílem hodiny bylo ve skupinách zjistit informace o vybraných kyselinách a hydroxidech a tyto informace předat ostatním skupinám. Pro žáky nebyl tento úkol jednoduchý, protože se museli potýkat se slovíčky, která do dnešní hodiny neznali. Nicméně celou práci zvládli obstojně a na konci hodinu zhodnotili jako zajímavou a chtěli by si ji zopakovat.

Tomáš Pinkr, učitel chemie