Jsme velmi rádi, že se v letošním školním roce podařilo navázat na loňskou spolupráci s bratislavskou ZŠ a MŠ Cádrova. V květnu navštívili slovenští vyučující naši školu, teď byla řada na nás. Z Bratislavy si vezeme spoustu pozitivní energie a pedagogické inspirace. Už nyní můžeme prozradit, že naše spolupráce nekončí. Velmi se těšíme na chystaný společný projekt, do kterého už budou zapojeni i žáci obou škol. 

Kateřina Šimšová, koordinátorka spolupráce