Projektové vyučování má v ZŠ Eden dlouholetou tradici a 30. výročí Sametové revoluce bylo rozhodně pro naši školu příležitostí k celoškolnímu projektu. Cílem procesu bylo upozornit na momenty a souvislosti takové zásadní události v historii naší republiky, jakou Sametová revoluce je. Tým učitelů formuloval otázky, kdy odpovědi na ně dokumentují dějinné události Sametové revoluce (např. Co je to demokracie? Čemu se říkalo „železná opona“ ? Jak může být revoluce sametová?). Každá třída pak dostala jednu z 24 otázek a nelehký úkol: Pomocí dvouminutového videa s využitím dramatizace, animace atp. otázku zodpovědět.  Vytvořená videa jsme spojili, a tím vznikl celoškolní film Mozaika Sametu. Je to vlastně dokumentární výukový film, jehož autory jsou všichni žáci a všichni pedagogové ZŠ Eden. Je naší oslavou výročí Sametové revoluce a zároveň výukovým materiálem naší školy s možností využití ve vlastivědě a dějepisu v následujících letech. Film Mozaika Sametu měl 14. 11. 2019 dopoledne tři předpremiéry, kdy se v sále Strašnického divadla vystřídali všichni žáci školy, aby se poprvé podívali na celek – společné dílo. Přicházeli do divadla jako hlavní hvězdy po červeném koberci. V podvečer téhož dne proběhla slavnostní premiéra pro rodiče žáků a hosty. Hosté dostávali při příchodu do divadla jako upomínku sametová srdíčka, která ušily děti ve školní družině. Potěšilo nás, že naše pozvání přijala paní starostka a senátorka Renata Chmelová, která s ředitelkou školy sametový večer ve Strašnickém divadle zahájila.

Strašnické divadlo má svou kapacitu, takže jsme nemohli uspokojit zájem všech rodičů. Také předpokládáme, že žáci a pedagogové se budou chtít na „svůj“ film podívat znovu:

  https://youtu.be/KVPIcm0PX-A