Dne 13. 11. 2019 na naší škole vznikl oficiální žákovský Ekotým, čímž se škola zapojila do projektu EKOŠKOLA, který v ČR zaštiťuje sdružení TEREZA a který má celosvětově 25 letou tradici. Do projektu je v současnosti zapojeno více než 65 států světa. V úterý 19.11. byli vybraní žáci Ekotýmu na semináři, na kterém jsme se dozvěděli dobré základy pro náš EKOTÝM, jako například jak správně postupovat při analýze a co všechno by mělo být zapsáno v plánu činností. Neminul nás ani kvíz, kde jsme si otestovali, co všechno víme o projektu Ekoškola. Poslouchali jsme 6-ti hodinový výklad, který přednášely tři milé auditorky. Dostávali jsme mnoho nápadů, jak bychom mohli přimět ostatní spolužáky  ke spolupráci v projektu Ekoškola.

žákyně Terezie Josefína Jeřábková učitel Tomáš Pinkr