Naše škola je zapojena do projektu MAP II  – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10, který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, NNO a ostatních aktérů ve vzdělávání.