V naší škole je od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021 realizován projekt s názvem
„ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd“,
reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000869, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím modernizace odborné učebny.