Tradiční výjezd pedagogického sboru poskytuje prostor pro intenzivní přípravu na nadcházející školní rok a taková příprava je zvláště v současné době velmi důležitá. V krásném prostředí Mlýna Davídkov jsme probrali úskalí adaptace žáků a učitelů po návratu do školy, plánovali oslavy 60. výročí založení školy, uvažovali o celoročním projektu „Zachraňme planetu“, prošli důležitým kurzem neodkladné první pomoci, připomněli si důležitost kritického myšlení, naplánovali svoje další vzdělávání v oblasti IT, ale také jsme si zacvičili jógu a přichystali překvapení na slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020.

Jana Churáčková, ředitelka školy