Vážení rodiče, níže naleznete výsledky dotazníkového šetření z června 2020. Děkujeme za vaši důvěru!

vyjádřění rodičů 19-20