Vážení rodiče, pravděpodobně jste zaznamenali, že MŠMT zveřejnilo pro školy manuál s informacemi, závaznými pravidly a doporučeními pro školní rok 2020/2021 a často se na nás obracíte s různými dotazy. Z toho důvodu zveřejňujeme níže v plném znění směrnici, ze které je zřejmé, jak budeme v naší škole postupovat, aby zdravotní riziko bylo zohledněno, ale aby zároveň co nejméně zasáhlo do běžného života žáků v naší škole. 

Jana Churáčková 

Směrnice – prevence rizik Covid-19