Žáci 8. a 9. tříd mají možnost stát se členy Klubu mladých diváků. Zde naleznete důležité informace:

  • 4 představení během školního roku za 450 Kč
  • Zpravidla večerní představení
  • Ve dnech pondělí až čtvrtek
  • Doprava k divadlu i zpět individuální, v divadle dohled vyučujících českého jazyka
  • Přesný termín znám se značným předstihem
  • Pokud žák včas oznámí, že nemůže jít, pokusím se vstupenku přeprodat spolužákům (za 100Kč)
  • Z letité zkušenosti: představení velice kvalitní, horší sedadla
  • Přihláška k vyzvednutí u p. uč. Poletínové
  • Odevzdání závazné přihlášky do 24. 9. 2020 u p. uč. Poletínové
  • Peníze budou odečteny z on-line účtu žáka.

Pavlína Poletínová