Přílohy výroční zprávy jsou k nahlédnutí v tištěné verzi zprávy u ředitelky školy.

výroční zpráva 2019-2020.doc