Vážení rodiče, třídní schůzky, které jsme plánovali na 23. 9. 2020, měníme z důvodu protiepidemických opatření takto: Na webové stránce třídy najdete v následujících dnech dopis ředitelky školy + dopis třídního učitele/třídní učitelky s informacemi, které vám potřebujeme sdělit. Potřebujete-li mluvit přímo s pedagogy, domluvte si s nimi konzultaci. Předpokládáme, že tripartitní schůzky v listopadu se už budou konat jako obvykle. Děkujeme za pochopení.

Pro případ karantény si dovolujeme připomenout:

Karanténní opatření se řídí dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Karanténní opatření trvají 10 dní od posledního kontaktu s osobou onemocnělou COVID-19. Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli vystaveni kontaktu s onemocněním COVID-19, jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma. Doba trvání je minimálně 10 dní, kdy se mohou příznaky onemocnění u osob projevit. Osoby v karanténě musí absolvovat 2 vyšetření – resp. 2 výtěry. První výtěr bude co nejdříve a druhý na konci karantény. Seznam odběrových míst naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Žádanky na odběry vystaví ošetřující lékař, který na základě negativního výsledku pak ukončí karanténu. Všechny osoby v karanténě jsou tedy povinné se nahlásit svému ošetřujícímu lékaři. V případě, že budou oba výsledky výtěrů negativní, karanténní opatření se ruší a osoby mohou zpět do kolektivu. Ve školním zařízení proběhne desinfekce virucidními desinfekčními prostředky, popř. anti-covid desinfekce (dle návodu výrobce).