UčíTelka byl v době distančního vzdělávání (a dosud je)  pořad České televize, který pomáhal dětem a jejich rodičům zvládnout nároky vzdělávání na dálku. Jsme pyšní na to, že v pořadu vystupovaly tři paní učitelky z našeho pedagogického sboru – Mgr. Zuzana Cháberová (v natáčení pokračuje), Mgr. Šmídová a Mgr. Zelená.