Děti z několika tříd prvního stupně se pod vedením svých třídních učitelek pokusí potěšit seniory. Ke Dni seniorů, který se slaví 1. října, totiž namalovaly přáníčka a doufají, že se jim tak podaří zlepšit našim starším spoluobčanům náladu. “Děti malují seniorům k svátku” je projekt ministerstva práce a sociálních věcí, kam jsme dnes přání poslali, a odkud budou distribuována do různých organizací pro seniory.

Jana Churáčková