Vážení rodiče, v souvislosti s neveselými zprávami o vývoji situace v Praze, zveřejňovanými úvahami o plánovaných opatřeních a na základě vašich dotazů považuji za potřebné informovat vás o tom, jak se v naší škole snažíme dodržovat preventivní opatření a zároveň žít obvyklým školním životem:

Děkujeme za to, že spolu s námi vysvětlujete dětem význam nepopulárních preventivních opatření. Dezinfekce na ruce, virucidních úklidových prostředků i náhradních roušek máme zatím dostatek. Prosíme vás, aby děti nosily do školy nejen roušky, ale i obaly na ně. Učit a učit se v rouškách není příjemné, ale nikdo z nás jistě nechce onemocnět ani jít do karantény. Problémem jsou požadované rozestupy, které v běžném provozu školy nelze zajistit. O to více větráme a často se učíme venku. Také oslava 60. výročí založení školy proběhne venku v areálu školy. Při plánování akcí mimo školu přemýšlíme o riziku. Školní život však roušky, dezinfekce a mytí rukou ani snaha o potřebné rozestupy nezastavily a zatím (se) můžeme učit obvyklým, tedy prezenčním  způsobem. V karanténě je nyní, 22. 9. 2020 v 17,30 hod., několik jednotlivých dětí a naštěstí nevíme v tuto chvíli o nikom z žáků a zaměstnanců, kdo by byl pozitivní na Covid-19 nebo nemocný.

Často se na nás obracíte s dotazem, jak postupovat, když bylo vaše dítě v kontaktu s člověkem pozitivním na Covid-19. Doporučujeme konzultovat takovou situaci s dětským lékařem. Pokud by testy prokázaly, že váš syn/vaše dcera je pozitivní na Covid-19 či dokonce onemocněl/a, prosím vás o okamžitou zprávu, protože naší novou povinností je uvědomit o tom krajskou hygienickou stanici a dále čekat na její pokyny.

Pan ministr zdravotnictví Roman Prymula doporučuje ředitelům škol vyhlásit na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Jistě víte, že v naší škole je již ředitelské volno vyhlášeno na 2. 10., 13. 11. a 16. 11. 2020. Uvědomuji si, že ředitelské volno může být pro rodiny komplikací, proto jsem se rozhodla, že pátek 25. 9. 2020 dnem ředitelského volna nevyhlásím. Budeme však respektovat vaše individuální rozhodnutí – pokud necháte v tento den svého syna či dceru doma, stačí jako omluvu do žákovské knížky uvést „preventivní opatření“.

Přeji nám všem co nejzdravější dny              Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden