Vážení rodiče, děkujeme vám za finanční příspěvek na panenky UNICEF. V rámci kampaně UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ byla třídám nabídnuta možnost adoptovat jedinečné panenky, z nichž každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Parlamentáři tříd, které se rozhodly, že panenku adoptují, si dnes vybrali z nabízených panenek, a ty se stanou patronkami jednotlivých tříd. Tvůrcům panenek pošleme poděkování za zhotovení panenky spolu se zprávou, že tato panenka už našla “svoji rodinu”.