Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 14. 10. do 1. 11. 2020 uzavřena. Vzdělávání všech žáků bude od 14. 10. do 23. 10. probíhat distančním způsobem. 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny jako dva dny volna, takže spolu se státním svátkem ve středu a dvěma dny podzimních prázdnin vznikne týden volna.

Důležité informace:

  • Vzdělávání distančním způsobem je ze zákona povinné, platformou pro komunikaci je v naší škole Microsoft Teams.
  • Rozvrh hodin, které proběhnou formou on-line konzultací, bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd.
  • Obědy jsou žákům odhlášeny.  Pokud o to zákonní zástupci žáků projeví zájem, od 15. 10. 2020 umožní školní jídelna odběr obědů v přepravních boxech v čase od 13.00 do 14.00 hod. K odběru je nutné se přihlásit nejpozději ve středu 14. 10. 2020 do 13.00 hod. Z technických důvodů nelze zajistit stravování ve středu 14. 10. 2020.
  • Původně (13. 10.) jsme vás informovali, že pokud potřebujete potvrzení o ošetřování člena rodiny (OČR), máte napsat na info@zseden.cz,  nezapomenout uvést jméno dítěte a třídu, do které chodí, a že podle zjištěných informací možná bude stačit čestné prohlášení žadatele. Informaci 13. 10. ve 22:12 upřesňujeme odkazem na stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Přejme si vzájemně, abychom byli všichni zdrávi, a doufejme, že se v pondělí 2. 11. opět sejdeme ve škole. 

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden