všechny zákonné zástupce našich žáků a žákyň: Děkujeme za všechna vaše pochvalná vyjádření o organizaci a realizaci vzdělávání na dálku v naší škole, vnímáme je jako potřebná povzbuzení. Velmi si vážíme pomoci a podpory, kterou poskytujete svým dětem v nelehké situaci. Očekáváme nové informace o tom, kdy se budeme opět moci vrátit do školy, a tedy k prezenční výuce. Co se týče preventivních hygienických opatření, jsme stále dobře připraveni. Zakoupili jsme navíc generátor ozonu, který budeme používat nejen v době případné karantény jednotlivých tříd, ale i preventivně.

rodiče, kteří žádají o ošetřovné (OČR): Aktuální informace najdete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: Úplatu za školní družinu za měsíc říjen jsme snížili o polovinu, takže prostřednictvím školní on-line pokladny (ŠOP) budeme z účtů dětí, zapsaných do školní družiny, strhávat jen 200 Kč.

pro ty, kteří se k nám chystali na první setkání programu Předškoláček Edeňáček, plánované na 4. 11. 2020 od 16 hod.:  Vzhledem k současné situaci se setkání nemůže uskutečnit.  Na předškoláky a jejich rodiče se budeme těšit ve středu 20. 1. 2021 v 16 hod. Děkujeme za pochopení.

pro ty, kteří chtěli přijmout naše pozvání do Edukavárny  4. 11. 2020 v 17 hod.: Kavárnu můžeme otevřít až  v další plánovaný termín, tedy 3. 2. 2021 v 17 hodin. Na shledanou v lepších časech!

Jana Churáčková, ředitelka školy