Vážení rodiče našich žáků a žákyň, ve spolupráci s Asociací ředitelů základních škol nabídla společnost T-mobil naší škole 20 slevových kódů pro získání datových SIM karet pro internetové připojení zdarma. Tyto SIM karty jsou určeny žákům, pro jejichž rodiče znamená zajištění distančního vzdělávání (připojení) finanční problém. Nabídky jsme využili – požádali jsme o max. počet, tedy 20 kódů pro školu, a unikátní kódy pro nákup SIM karet jsme obdrželi.

Zájemce z řad rodičů žádáme, aby po pročtení následujících informací vyjádřili svůj zájem prostřednictvím e-mailu, zaslaného do 5. 11. 2020 ředitelce školy na churackova@zseden.cz. V e-mailu bude uvedeno jméno žáka/žákyně a třída, do které dítě chodí.

V případě, že do 5. 11. projeví svůj zájem více než 20 zákonných zástupců našich žáků/žákyň, uplatníme ve výběru následující kritéria:

  1. žák/žákyně navštěvuje 1., 2. nebo 9. třídu
  2. žák/žákyně má pro své distanční vzdělávání v současné době zapůjčenou techniku ze školy
  3. žák se do distančního vzdělávání v rámci svých možností aktivně zapojuje
  4. zákonní zástupci o problémech se zajištěním distančního vzdělávání komunikovali s třídním učitelem/třídní učitelkou svého dítěte
  5. zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi (předloží potvrzení)

(Vybraným) zájemcům z řad rodičů žáků pošleme jeden z dvaceti obdržených kódů; současně pošleme návod na objednání SIM karty.

Zákonný zástupce dítěte si objedná SIM kartu na webové stránce https://www.t-mobile.cz/skola, když vloží unikátní slevový kód do objednávky.

Důležitá upozornění:

  1. jedná se o tarif určený pro internetové připojení s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s)
  2. tarif není určen pro volání a SMS zdarma, případná provolaná částka nebo zaslané SMS budou zpoplatněny
  3. pokud vám technika, kterou dítě pro distanční výuku používá, neumožňuje vložení SIM, lze SIM použít do telefonu jako hotspot.

Jana Churáčková, ředitelka školy