Vážení rodiče, od pondělí 30. 11. 2020 dochází v souvislosti s rozvolňováním opatření (podle PES pro oblast školství) ke změnám v provozu naší školy. Věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které najdete ve znovu aktualizované směrnici ředitelky školy, a jejichž základní přehled zde shrnujeme:

Žáci prvního stupně a devátého ročníku docházejí do školy denně podle rozvrhu. Ten bude zveřejněn na webové stránce třídy, protože je možné, že v něm došlo k určitým změnám (viz dále).

Žáci 6., 7. a 8. tříd střídají týden ve škole (prezenční výuku) s týdnem práce doma (distančním vzděláváním). Označuje se to jako rotační výuka. V liché týdny budou do školy docházet žáci 7.A, 7.B, 7.C a 8.B; v sudé týdny žáci 6.A, 6.B, 6.C a 8. A. Týden od 30. 11. 2020 je lichým týdnem.

Rozvrh třídy může být změněn s ohledem zejména na zásadní požadavek homogennosti skupin (třídy). To znamená, že např. angličtina nebude vyučována v rámci skupin napříč ročníkem, jako tomu bylo dosud, ale v rámci celé třídy; obsahem hodin tělesné výchovy budou především zdravotní vycházky, v hodinách dalšího cizího jazyka bude vyučován jiný předmět atp. Rozvrh třídy včetně času oběda, který je pro každý ročník jiný, bude zveřejněn na webové stránce třídy stejně jako rozvrh v případě distančního vzdělávání při tzv. rotační výuce.

Provoz školní družiny je rovněž omezen v souvislosti s požadavkem homogenity oddělení. Ranní družina je v provozu od 7 hodin, a to jen jedno oddělení pro první třídy (v herně „Včelička“ v přízemí) a jedno oddělení pro děti ze druhých tříd (v herně „Esíčka“ v suterénu). Odpolední provoz školní družiny končí v 16,30 hod. a někdy je změněno personální obsazení i herna jednotlivých oddělení takto:

ODDĚLENÍ TEL. LINKA VYCHOVATEL/ka TŘÍDA
ŽABIČKY 216 Máchová Lucie 0.A
MOTÝLEK 218 Novotná Dana 1.C, část 1.A
VČELIČKA 201 Štempáková Anna 1.B, část 1.A
SLUNÍČKO 220 Hrabovská Barbora 2.A
ESÍČKA 228 Saidl Jaroslav 2.B
BROUČCI 204 Procházková Iveta 3.A
SKŘÍTEK 219 Nováková Michaela 3.B
SKOKANI 217 Kolínská Alexandra 4.A, 4.B, 4.C

 

Školní jídelna počítá s tím, že žáci – strávníci ze 6., 7. a 8. tříd jsou v době prezenční výuky ke stravování automaticky přihlášeni a v době distančního vzdělávání ze stravování automaticky odhlášeni. V případě zájmu mohou zákonní zástupci žáků, vzdělávajících se distančně, oběd přihlásit a žáci si jej vyzvednou v krabičce od 13 do 14 hodin zvenku u vchodu do školní kuchyně. Ve školní jídelně se budou žáci, vzdělávající se prezenčně ve škole, střídat v přesných časech podle rozpisu a pod dohledem pedagogů.

Během vyučování ve škole budeme často větrat. Proto vás prosíme, aby na to byly děti připravené a byly oblečeny tak, že jim v době větrání ve třídě nebude zima.

Roušky budeme ve škole nosit všichni, tedy i děti, celodenně. Roušky budeme snímat pouze kvůli pití, svačině a v době oběda. Vybavte prosím své děti alespoň dvěma rouškami na den a dejte jim sáček, do kterého budou použité látkové roušky ukládat.

Přestávky budou žáci trávit ve své třídě. Pro výuku nebudeme využívat odborné učebny.

Vstup dospělých osob do budovy školy je zakázán s výjimkou domluvených setkání s pedagogy školy.

Kroužky nejsou až do odvolání v provozu.

K režimovým opatřením patří i zvýšené požadavky na dezinfekci a úklid ve škole. V případě karantény třídy využijeme generátor ozonu.

Vážení rodiče, smyslem nezbytných opatření je eliminovat riziko nákazy onemocněním Covid-19. Proto je nutné, abychom všichni tato opatření přijali a dodržovali.  

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Směrnice3
White face mask with a map of the world is lying on a blue background.