Po včerejším oznámení pana ministra, že vánoční prázdniny pro žáky se prodlužují o 21. a 22. 12. 2020, bude náš související postup tento:

18. 12. 2020 budou mít všechny třídy 1. stupně a 9. třídy vánoční program se svým třídním učitelem/třídní učitelkou, a to od rána do času obvyklého oběda (na času oběda se nic nemění).  Třídy 6.A,B,C a 8.A mohou do školy 18. 12. přijít na první dvě vyučovací hodiny a v 9,40 odejít domů. Tak umožníme vzájemné rozloučení a rozloučení s třídním učitelem/třídní učitelkou i těmto žákům.  Třídy 7A,B,C a 8.B přijdou 18. 12. do školy nikoliv podle rozvrhu, ale až v 10 hodin, a ve škole budou tak, jak obvykle v pátek bývají (čas oběda se nemění). Nebudou se ale (jako nikdo ve škole ten den) učit podle rozvrhu, ale budou mít se svým třídním učitelem/se svou třídní učitelkou vánoční program.

Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6A,B,C a 8.A a v sudé 7A,B,C a 8.B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. Znamená to, že 4. 1. přijdou do školy žáci 6.A,B,C a 8.A. Důvodem této změny je fakt, že by žáci 6. tříd a 8A nebyli ve škole 4 týdny, což považujeme pro pracovní návyky za nebezpečnou dobu. 

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy