Přejeme všem klidné Vánoce, abychom byli všichni zdrávi, aby se v roce 2021 vrátil život k dřívějšímu obvyklému způsobu a abychom se  z toho nynějšího neobvyklého způsobu života poučili.