Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, nabídli jsme vám možnost vyjádřit se k distančnímu vzdělávání. Zde se můžete seznámit s výsledky tohoto šetření: